TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Görev Tanımları
 

            İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararbanede yer alan Komptrolörlük Daire Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın birleştirilmesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği Üniversitemiz idari teşkilat şemasında yer almıştır.

 • Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler çerçevesinde birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin satın alma işlemlerini gerçekleştirmek.

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılacak ve genel hizmetlere ait hizmet alımlarına ilişkin satın alma işlemleri yürütmek.     

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. (Serbest tüketici konumunda olanların ihale işlemlerini yürütmek.)

 • 03.2 – 03.3  - 03.4 – 03.5 – 03.6 ve 03.7 ekonomik kodlarında Rektörlük Özel Kalem, Genel Sekreterlik, Personel Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Diğer Merkezler ve Diğer Bölümlerden gelen talepler doğrultusunda satılama işlemlerini gerçekleştirmek. Gelecek yıllara ait bütçe planlamasını ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hazırlamak.

 • Başkanlığımıza tahsis edilen ödenekler ve yukarıda belirtilen birimlerin ihtiyaçlarına binaen alınan malzemelerin teslim alınması, depolanması, Taşınır İşlem Fişlerinin düzenlenmesi ve muhafazası sağlamak.

 • Üniversitemiz bünyesinde, ilgili birimler tarafından hurdaya ayrılan mal ve malzemelerin belirli dönemlerde imha, devir ve satış işlemlerini yürütmek.

 • Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek

 • Üniversitemiz bünyesinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden çalıştırılan stajyer öğrencilerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemler yürütmek.

 • Toplum Yararına Projeler kapsamında hazırlanan ve Türkiye İş Kurumunca kabul edilen projeler sonucu Üniversitemiz bünyesinde çalışan işçilerin sigorta ve maaş ödeme işlemleri yürütmek.

 • Üniversitemize bağlı birimlerin ulaşım hizmetlerini koordine etmek.

 • Personel taşıma hizmeti kapsamında, verilen hizmetin gereği şekilde yerine getirilmesini sağlamak amacıyla servislerin idaresi ve kontrolüne ilişkin işlemleri yürütmek.

 • Matbaa birimimizce Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu form, kitapçık, afiş, ilan vb. malzemelerin basımı gerçekleştirmek.

 • Afet ve Acil Durum Birimimizce ilgili mevzuatlar çerçevesinde, sivil savunma hizmetleri kapsamında yapılası gereken planlar tanzim etmek ve ilgili makamlardan onay almak.

 • Üniversitemiz Rektörlük İdari Teşkilatı kadrosunda bulunan akademik ve idari personelin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirmesini sağlamak.

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesine göre yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen kongre, konferans, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar ile bilim ve meslekleri ile ilgili diğer toplantılara katılmak üzere görevlendirilen, Üniversitemiz Rektörü, Rektör Yardımcıları, Danışmanları ile akademik personellerin, yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.

 • Öğretim üyelerimiz ile öğrencilerimize konferans vermek üzere kurum dışından gelen akademik ünvanlı kişilerin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.

 • Rektörlüğümüz makam ve diğer hizmetlerinde kullanılan araçların geçiş ücreti giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini, destek hizmeti kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak.

 
56223
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.