TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Genel Hizmetler Şb. Md.
 

 

Matbaa Birimi

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemize bağlı birimlerin matbaa işleri ile ilgili istekleri yerine getirmek ve Üniversitemize bağlı birimlerin ihtiyaç duyduğu form, kitapçık, afiş, ilan vb. malzemelerin satınalma yoluyla temin edilerek basımını gerçekleştirmek.
 • Matbaa Makine Teçhizatlarının bakım ve onarım işlemlerini yürütmek.

 

Bütçe ve Raporlama Servisi

 

 • Başkanlığımızın yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak gerekli yazışmaları yapmak.
 • Başkanlığımızın ve bağlı birimlerin bütçelerini hazırlamak ve takibini yapmak, gerekli yazışmaları yapmak ve arşivlemek.
 • Kamu iç kontrol standartları ile ilgili raporları hazırlamak,  gerekli yazışmaları yapmak ve arşivlemek.
 • Başkanlığımızın yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

 

Yolluk ve Stajyer Öğrenci İşlemleri Servisi

 

 • Üniversitemiz Akademik ve İdari personelinin yolluk giderleri ile ilgili tahakkuk işlemlerini 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 35. Maddesi kapsamında 6245 Sayılı Harcırah Kanununa göre hazırlamak.
 • Üniversitemiz bünyesinde 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa istinaden çalıştırılan stajyer öğrencilerin maaşlarının ödenmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

 

Fatura, İlan ve Görev Giderleri Servisi

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversite bünyesinde ortak kullanılan elektrik, su, doğalgaz, telefon, SMS, KEP ödemeleri vb. gibi giderlere ilişkin abonelik işlemleri, faturaların ödenmesi ve yazışmalara ilişkin işlemleri yürütmek. (Serbest tüketici konumunda olanların ihale işlemlerini yürütmek.)
 • Destek hizmeti talebine istinaden, istekte bulunan birimlerin elektrik, su, doğalgaz vb. giderlerine ilişkin tahakkuk işlemlerini yerine getirmek.
 • Üniversitemiz yargılama giderleri ile diğer yasal giderlere ilişkin tahakkuk işlemlerini yerine getirmek.
 • Memurların öğle yemeğine yardım ödeneklerinin Üniversitemiz bütçesinden dönemler halinde ilgili banka hesabına aktarılması için gerekli işlemleri yerine getirmek.

 

       Taşınmazlar Servisi

 

 • Üniversitemiz taşınmazlarının gerçek ve tüzel kişilere kiraya verilmesi veya tahsisine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Kurum ihtiyaçları doğrultusunda taşınmazların kiralanması ve işletme maliyetlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Taşınmazların satışına ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Başkanlığımızca kiraya verilen müstecirlerin Elektrik ve Su ödemelerinin takibini yapmak.

 

Proje Kapsamında İşçi Çalıştırma Servisi

 

 • Kurumsal düzeydeki hizmetlerin yerine getirilmesi kapsamında, Üniversitemiz ile Çalışma ve İş Kurumu arasında Toplum Yararına Program Projesi kapsamında gelen işçilerin iş ve işlemlerinin yerine getirmek.
 • Proje kapsamında ilgili birimlere irtibat kurmak, gerekli yazışmaları yapmak, dosyalamak ve arşivlemek.
 
75540
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.